Skip to: PVV

Stem voor kinderen website

PVV

 • Bestaanszekerheid

  “Verlaging BTW op boodschappen van 9% naar 0.”

  “Verlagen energierekening (lagere belasting en btw).”

  “Verhogen wettelijk minimumloon.”

 • Klimaat

  “Het klimaat verandert altijd, al eeuwenlang. Bij veranderende omstandigheden passen we ons aan. Dat doen we door verstandig waterbeheer, door het verhogen van de dijken wanneer dat nodig is en door ruimte voor de rivier. Maar we stoppen met de hysterische reductie van CO2, waarmee we als klein landje ten onrechte denken het klimaat te kunnen “redden”."

  “De PVV zegt: nee, dat gaan we mooi níét doen! De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen.”

  “Terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord; Klimaatwet intrekken”

 • Jeugdzorg

  “Terugdringen wachtlijsten in de jeugdzorg”

 • Ontwikkelingssamenwerking

  “Afschalen diplomatieke betrekkingen met sharia-landen en eisen aan diplomaten”

  “Volledige stop op ontwikkelingshulp. Geen minister voor Ontwikkelingshulp meer”

  “Bindend referendum over Nexit”

 • Strafrecht & Jeugd

  “Vanaf 14 jaar altijd volwassenstrafrecht toepassen bij zeden en geweldsdelicten”

 • Onderwijs

  “Meer leraren voor de klas.”

  “Geen onbevoegde leraren meer voor de klas.”

 • Asiel & Migratie

  “Asielstop en algeheel restrictief immigratiebeleid”

  “De PVV kiest wél voor Nederland en maakt een einde aan de discriminatie van Nederlanders. Wij zetten Nederlanders op 1! Dat kan alleen met substantiële maatregelen. Zoals het invoeren van een asielstop. We hebben ons maximum aan asielzoekers inmiddels ruimschoots bereikt. En echte vluchtelingen kunnen in veilige landen in de eigen regio worden opgevangen.”

  “Geen dwangwet: gemeenten nooit verplichten asielzoekers op te vangen”

  “En met het pamperen van illegalen moeten Nederlanders zelfs betalen voor mensen die hier niet eens mogen zijn.”

  “Naast het indammen van de instroom moet de uitstroom van migranten juist worden vergroot. Illegalen moeten worden vastgezet of uitgezet.”

  “De Nederlandse grensbewaking wordt in ere hersteld, pushbacks van asielzoekers die uit onze veilige buurlanden Nederland in willen komen.”

  “Strafbaar stellen illegaliteit: illegalen vastzetten en uitzetten.”

  “Opt out EU-regelgeving asiel en migratie, opzeggen VN-Vluchtelingenverdrag”

  “Eerder pleitten we al voor een opt-out op EUregelgeving, het strafbaar stellen van illegaliteit en het herinvoeren van nationale grensbewaking. Wij steunen, op weg naar de door ons beoogde en noodzakelijke asielstop, maatregelen die de instroom van asielzoekers en andere migranten fors zullen verminderen.”

 • Voorstellen met een versterkend effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij versterken de implementatie van kinderrechten.

 • Voorstellen/standpunten waarvan het positieve effect op kinderen onduidelijk of minimaal is.

  De voorstellen van deze partij dragen niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten.

 • Voorstellen met een negatief effect op de positie van kinderen.

  De voorstellen van deze partij verzwakken de implementatie van kinderrechten.

 • Geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema/criteria.

Back To Top