Skip to: Over deze stemwijzer

Stem voor kinderen website

Over deze stemwijzer

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 ontwikkelt Defence for Children opnieuw een Kinderrechtenkieswijzer: www.stemvoorkinderen.nl. Op deze website zijn standpunten van verschillende politieke partijen te vinden die betrekking hebben op thema’s die kinderrechten raken en voor toekomstige generaties belangrijk zijn. We maken hierbij een selectie die bestaat uit thema’s die relevant zijn volgens Defence for Children (gebaseerd op het VN-kinderrechtenverdrag) en thema’s die kiezers belangrijk vinden.

Geïnteresseerden kunnen op een partij klikken om vervolgens de standpunten van deze partij te lezen op de thema’s. Het is daarbij ook mogelijk om per thema te zoeken.

Deze informatie wordt helder weergegeven in de “Scorekaart Kinderrechten”: een overzichtelijke matrix waarin de thema’s per partij worden beoordeeld en vergeleken o.b.v. scores. Er zijn vier scores, gesymboliseerd door kleuren: grijs, rood, oranje en groen. De volgorde van de partijen in deze matrix is gebaseerd op diens grootte in de peilingen van eind september 2023 (gecombineerde Peilingwijzer van I&O en Ipsos van 27 september 2023).

De gecombineerde Peilingwijzer van I&O en Ipsos van 27 september 2023 is tevens de basis voor de keuze welke partijen wel en niet worden getoond op stemvoorkinderen.nl. Daarbij nemen we alle partijen mee die op dat moment vanaf 2 of meer zetels peilden. Daarmee vallen Ja21, Denk, 50Plus, Bij1 en BVNL af. Het totaal van de geanalyseerde partijen staat daarmee op 13.

De analyse wordt als volgt uitgevoerd: voorafgaand aan het lezen van de verkiezingsprogramma’s heeft Defence for Children per thema zwaarwegende criteria opgesteld die onzes inziens bijdrage aan de implementatie, bescherming en waarborging van kinderrechten. De verkiezingsprogramma’s zijn gelezen en langs deze criteria geanalyseerd. Deze criteria zijn in de inleidende teksten per thema te lezen. Indien een partij deze criteria benoemt, en zich hier dus voor wil inzetten, scoort deze partij goed (groen). Indien een partij voorstellen doet die deze criteria, en dus kinderrechten, juist schaden scoort een partij slecht (rood). Ook komt het voor dat een partij niks over het thema en/of de gehanteerde criteria zegt. In dat geval scoort een partij grijs (‘geen standpunt over ingenomen’). Wanneer de voorstellen raken aan de door ons gestelde criteria, of zich in die richting begeven maar niet helder of concreet genoeg zijn scoort een partij oranje, het positieve effect op kinderrechten is in dat geval minimaal of onbekend.

Grijs = geen enkel standpunt of beleidsvoorstel op dit thema/criteria.

Rood = voorstellen met een negatief effect op de positie van kinderen. De voorstellen van deze partij verzwakken de implementatie van kinderrechten.

Oranje = voorstellen/standpunten waarvan het positieve effect op kinderen onduidelijk of minimaal is. De voorstellen van deze partij dragen niet of nauwelijks bij aan de versterking van kinderrechten.

Groen = voorstellen met een versterkend effect op de positie van kinderen. De voorstellen van deze partij versterken de implementatie van kinderrechten.

We hebben getracht van zoveel mogelijk partijen de definitieve versie van hun verkiezingsprogramma te gebruiken in de analyse. Dit zijn de programma’s die tijdens congressen door de leden van de partijen zijn ingestemd, en ook moties en amendementen (kunnen) bevatten die door leden zijn aangenomen. Dit is door tijdsdruk niet bij elke partij gelukt. Na de val van het kabinet moesten partijen snel schakelen en het tijdspad om verkiezingsprogramma’s is dus kort geweest. Daarom hebben wij ervoor moeten kiezen om de conceptversies te gebruiken van de verkiezingsprogramma’s van: D66, PvdD, ChristenUnie en PvdA/GL. We hebben ons enkel gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s; referenties naar de website, stemmingen of bijdrages in debatten hebben wij buiten beschouwing gelaten.

Back To Top